Digitális fordulatot!

Az Összefogás a Digitális Magyarországért kezdeményezéshez való csatlakozással Ön egyetért az IVSZ kiáltványában megfogalmazott digitális fordulat szükségességével, támogatja az abban megfogalmazott célokat, valamint kifejezi abbéli igényét, hogy tájékoztatást kapjon az akcióterv további lépéseiről, szakaszairól.