Felhő architektúra szolgáltatásrétegek

Egy felhő architektúra szolgáltatási rétegeit, illetve azok jellemzőit összefoglaló módon az alábbi ábra szemlélteti:

A felhő architektúra szolgáltatási rétegei

 

Infrastruktúra, mint szolgáltatás (IaaS)

 

Az IaaS (Infrastructure as a Service) olyan szolgáltatás, amely révén számítási vagy tárolási kapacitást lehet igénybe venni, amin további szolgáltatásokat lehet nyújtani. Jellemzően virtuális gépek jelentik a szolgáltatást, aminek processzor, memória és tárterület a fő jellemzője. A szolgáltatás üzleti logikát nem tartalmaz, felhasználás szempontjából nem iparág specifikus.

 

Árazása jellemzően valamely hardver erőforrás-érték és az előfizetés idejének hányadosán alapul:

 • lefoglalt virtuális CPU – ebben az esetben a túlfoglalás lehetőségét és mértékét tisztázni kell
 • lefoglalt fizikai mag száma
 • kiajánlott teljes CPU
 • memória mennyiség
 • operatív tárterület (esetleg rétegelve: nagyon gyors, gyors, lassú)
 • archív tárterület
 • mentési terület
 • hálózati forgalom

 

Platform, mint szolgáltatás (PaaS)

A PaaS (Platform as a Service) olyan szolgáltatás, amely révén alap szintű szoftver jellegű szolgáltatást lehet igénybe venni, amin további szolgáltatásokat lehet nyújtani, például operációs rendszer, adatbázis, alkalmazás futtató környezet.  A szolgáltatás üzleti logikát nem tartalmaz, felhasználás szempontjából nem iparág specifikus.

Árazása jellemzően terület vagy felhasználó, néha tranzakció vagy infrastruktúra erőforrás és valamely idő érték hányadosával valósul meg.

Infrastruktúra erőforrás esetén az Elérés-Hozzáférés részben található felsorolás.

 

Szoftver, mint szolgáltatás (SaaS)

A SaaS (Software as a Service) egy olyan szoftverszolgáltatási módszer, amelynél a szoftver központilag elérhető és a kapcsolódó adatok központilag vannak tárolva.  Ugyanakkor a felhasználói hozzáférések jellemzően vékony kliensen vagy célalkalmazáson (például a mobil fejlesztéseken) keresztül zajlanak, amely leggyakrabban valamilyen web-böngésző alkalmazás. A szolgáltatás tartalmaz üzleti logikát, így a kezelése szolgáltatói szinten összetettebb, iparág specifikus lehet.

Árazása jellemzően felhasználó, néha tranzakció és valamely idő érték hányadosával valósul meg.

 

Egyéb szolgáltatás rövidítések

 • BaaS (Backup as a Service): szolgáltatás, melyet mentésre lehet igénybe venni
 • CaaS (Communication as a Service): Kommunikáció (hang, videó, telefonkonferencia, …) szolgáltatás
 • STaaS (Storage as a Service): tárolási szolgáltatás (elsősorban rendszerek kezelésére, nem felhasználói kiszolgálásra)
 • MaaS (Monitoring as a Service): megfigyelési, monitoring szolgáltatás, mellyel (akár) külső helyszínről is figyelhetjük a rendszerünk működési állapotát
 • DBaaS (Database as a Service): adatbázis szolgáltatás
 • MWaaS (Middleware as a Service): köztes réteg szolgáltatás
 • ESBaaS (Enterprise Service Bus as a Service): vállalati szolgáltatási sín szolgáltatás
 • WaaS (Workstation as a Service): asztali gép szolgáltatás, VDI vagy egyéb technikák segítségével
 • DEVaaS (Development as a Service): fejlesztői környezet szolgáltatás
 • aPaaS (application Platform as a Service): applikációs platform szolgáltatás
 • iPaaS (integration Platform as a Service): integrációs platform szolgáltatás
 • BIaaS (Business Intelligence as a Service): üzleti intelligencia szolgáltatás, nyers adatokat lehet betölteni és strukturált dimenziók mentén lekérdezni
 • DaaS (Data as a Service): adat-szolgáltatás, nyilvános adatokból ügyfelek számára üzleti intelligenciával megtámogatott adatszolgáltatás
 • SECaaS (Security as a Service): IT biztonság szolgáltatás, mint pl. naplógyűjtés, naplóelemzés, határvédelem
 • IDaaS (Identity as a Service): azonosítást és hitelesítést támogató, vagy meglévő azonosítási megoldást funkcionálisan kiegészítő szolgáltatás