Zsigmond Király Főiskola

Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet, Módszertani és Informatikai Tanszék

Célunk olyan képzési, nevelési és oktatásszervezési tevékenység és ezt segítő minőségügyi rendszer megvalósítása, amely ügyfélközpontú, segíti a hallgatók egyéni céljainak, valamint a magyar gazdaság (munkaerőpiac) megvalósítását oly módon, hogy az megfeleljen az európai integrációs folyamatok által elvárt, valamint a Magyarországon hatályos és a felsőoktatási intézmények működését szabályozó törvényi előírások követelményének.Olyan oktatási, képzési és oktatásszervezési tevékenység megvalósítása, amely a főiskolát alkalmassá teszi arra, hogy Magyarország és az Európai Unió bármely más tagállamának felsőoktatási intézményével együttműködést valósíthasson meg.Az ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert alapvető gazdasági, stratégiai kérdésként kezeljük, melynek bevezetésével, tanúsíttatásával, valamint a szervezeti minőségkultúra fejlesztése által fokozni kívánjuk a főiskolán dolgozó oktatók, munkatársak és hallgatók kötődését tevékenységükhöz és intézményünkhöz.Az intézmény célja, hogy megteremtse és tovább erősítse működése és szolgáltatásai, valamint minőségi és stabil színvonala által ügyfeleinek (a hallgatók és a munkaerőpiac, valamint a partnerintézmények) bizalmát, jogbiztonságát.Szakmai célunk: rövid távon munkánk hazai és nemzetközi elismertetése, stabil, az élvonalba tartozó piaci pozíció elérése, megőrzése; közép- és hosszú távon pedig egy magyarországi szakegyetem létrehozása.A törvényi szabályozások és az európai normák maradéktalan betartása. A kor legmagasabb szakmai és tudományos színvonalát tükröző oktatási, képzési, valamint nevelési munka megvalósítása a felsőoktatási tevékenységben.Az oktatók és alkalmazottak minőségügy iránt elkötelezett magatartásának elérése, hallgatóink, partnereink igényeinek és elvárásainak tudatosítása, folyamatos képzésük és továbbképzésük által.Minősített oktatók alkalmazása oktatási, képzési programunk megvalósításához. A minőségi céljaink megvalósítására befolyással bíró emberi és infrastrukturális erőforrások, valamint a munkakörnyezet fejlesztése és folyamatos karbantartása.

1039 Budapest Kelta utca 2.

1312 Budapest Pf.16.


mail@zskf.hu

http://www.uni-zsigmond.hu/

AOTAGNON

Informatikai Tagozat