Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület

Internet Szolgáltatók Tanácsa

A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület Alapítói (BankNet Kft., DataNet Kft., E-Net Kft., Elender Kft., EuNet Kft., Hungarnet Egyesület, Hungary.Network Kft., iSYS Hungary Kft., Magyar Távközlési Rt., Optotrans Rt., Pronet-Inc. Kft., Soros Alapítvány, Syneco Kft., Westel Rádiótelefon Kft.) az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1997-ben kimondták az Egyesület megalakítását, mivel felismerték, hogya magyar társadalom jelenlegi helyzetében különösen fontos az Internet szolgáltatással kapcsolatos tevékenységek egységes, kultúrált szintre történő emelése, a világszintű Internet szolgáltató tevékenység hazai kialakulásának elősegítése;a fentieknek megfelelő regisztrációs, propaganda és gazdasági önszabályozó, valamint érdekképviseleti tevékenység ellátására szükségessé vált egy koordináló társadalmi szervezet létrehozása, az egyes Internet szolgáltatók együttműködése az előfizetők megfelelő minőségű szolgáltatáshoz való juttatásához.Az Egyesület célja a magyarországi Internet szolgáltatók szakmai koordinációs és érdekvédelmi képviselete, különös tekintettel a .hu TLD adminisztráció szabályozására. Ennek keretében alapvetően koordinációs és tájékoztatási, valamint tudományos-technikai célokat szolgál belföldön és külföldön egyaránt, így különösen az alábbiakat:Szakmai érdekképviseleti tevékenység ellátása, az Internetes társadalom számára legkedvezőbb jogi-gazdasági környezet kialakításában a kormányzattal való együttműködés;Domain név regisztrációs eljárás kidolgozása és az Internet hozzáférést nyújtók felé történő szolgáltatása, valamint az Internet szolgáltatással kapcsolatos egyes résztevékenységek koordinálására;Tudományos és ismeretterjesztő tanulmányok elkészítése, kiadványok megjelentetése, Internetes terjesztése, illetve más, az Internet szolgáltatással kapcsolatos publikációk megjelentetése belföldön és külföldön;Internetes honlap fenntartása, az Internet propagálása a hazai közvélemény előtt;Az Internet szolgáltatás általános szerződési feltételeinek kimunkálása;Az iparággal kapcsolatos statisztikai adatok rögzítése és a tagok felé történő szolgáltatása.Az Egyesület tevékenysége körében törekszik a tagok által az Egyesület felé közvetített szakmai jellegű, elsősorban jogi-adminisztratív problémák orvoslására, különös tekintettel az irányadó nemzetközi standardokra.Az Egyesület a Polgári törvénykönyv 62. § (3) alapján a tagok irányában másodlagos jelleggel adminisztratív szolgáltató tevékenységet végez, így különösen megszervezi és rögzíti a tagok által delegált, az Internet felhasználás szempontjából szükséges feladatokat és adatokat, valamint Domain név regisztrációs feladatokat lát el. Az Egyesület ezen gazdasági tevékenység végzéséből elért összes bevételét saját működésére és fenntartására, valamint az Internet népszerűsítésére fordítja.

1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22.

1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22.

+36 1 238 0115

titkarsag@iszt.hu

www.iszt.hu

Társult - nonprofit

Informatikai Tagozat