Magyar Kommunikációs Szövetség

MKSZ

A Szövetség a kábeles technológiát alkalmazó műsorterjesztési szolgáltatásban érdekelt természetes és nem természetes személyek országos érdekvédelmi szervezete.A Szövetség alapvető feladata tagjai részére a jogi, gazdasági környezet, illetve a szabályozás kialakításában az érdekvédelmi feladatok ellátása, a fair és jogszerű szolgáltatói magatartás fenntartása, az etikai normák betartása és betartatása, szakmai-etikai önszabályozás kialakítása. 2. A Szövetség céljai részletesen2.1. Szakmai érdekképviseleti és tagi érdekvédelmi tevékenység: 2.1.1. A Szövetség tagjai, illetve a kábeles technológiájú műsorterjesztési iparág más piaci szereplői közötti érdekek egyeztetése, egységes megjelenítése és képviselete,2.1.2. A Szövetség tagjai és más kábeles technológiát alkalmazó műsorterjesztési illetve más, kábeles technológiát alkalmazó hírközlési szolgáltatók közötti együttműködés elősegítése,2.1.3. A Szövetség tagjai és a jogalkotó közötti kapcsolattartás, és az együttműködés elősegítése, jogszabály-előkészítésben való részvétel2.1.4. A Szövetség tagjai által végzett szakmai illetve szolgáltatási tevékenységek színvonalának folyamatos emelése, fejlődésének támogatása,2.1.5. a Szövetség és más, különböző érdekvédelmi, valamint szakmai szervezetek közötti együttműködés megszervezése és a kapcsolatok ápolása,2.1.6. érdekképviseleti és érdekvédelmi feladatok ellátása a kábeles technológiájú műsorterjesztési iparág részére a jogi, gazdasági környezet kialakítása során.2.1.7. közreműködés a kábeles technológiájú műsorterjesztési iparágat érintő jogalkotási folyamatban a társadalmi szervezetek részére államilag biztosított részvételi jog alapján, a szakértői elemzésen alapuló szövetségi álláspont érvényre juttatása2.1.8. szakági érdekképviseletekkel való kapcsolattartás, tevékenységükben való részvétel, különösen, de nem kizárólag: Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bizottsággal, Hírközlési Érdekegyeztető Tanáccsal és a Távközlési Mérnöki Minősítő Bizottsággal, 2.1.9. tartalom-szolgáltatói érdekvédelmi képviseletekkel kapcsolattartás,2.1.10. fogyasztói érdekvédelmi szervezetekkel kapcsolattartás,2.1.11. piaci verseny felügyeletét ellátó szervezetekkel kapcsolattartás, 2.1.12. szakmai, tudományos szervezetekkel kapcsolattartás,2.1.13. a kábeles technológiájú műsorterjesztési és hírközlési tevékenységet érintő jogszabályok végrehajtásának figyelemmel kísérése,2.1.14. a kábeles technológiájú műsorterjesztési szakma hírnevének védelme,2.1.15. a kábeles technológiájú műsorterjesztési és hírközlési nemzetközi szervezetekkel szakmai kapcsolattartás,2.1.16. a tartalomszolgáltatókkal (műsorszolgáltatók, adatbázis forgalmazók, Internet szolgáltatók, mobil szolgáltatók, stb.) kapcsolattartás, együttműködés.2.1.17. a műsorterjesztést és más, a kábeles technológiájú hálózatokon nyújtható szolgáltatásokat szabályozó gazdasági, jogi, műszaki, médiapolitikai jogszabályok kidolgozásának és/vagy a hatályos rendelkezések módosításának kezdeményezése,2.1.18. a kábeles technológiájú műsorterjesztési szolgáltatások szakmai érdekeinek képviselete a hatóságok és más szervezetek előtt, valamint – amennyiben nem sérül a kábeles technológiájú műsorterjesztés érdekvédelme – az egyéb, kábeles technológiájú hálózat útján végezhető kiegészítő adatátviteli szolgáltatások (pl. Internet, VOIP szolgáltatás, stb.) szakmai érdekeinek képviselete,2.1.19. ágazati munkáltatói érdekek képviselete belföldi szervezetekben és fórumokon,2.1.20. részvétel és az ágazat képviselete belföldi szakmai fórumokon, kiállításokon.

1141 Budapest Cinkotai út. 73/a.

1141 Budapest Cinkotai út. 73/a.

200-7366, 200-7570

info@kabelszov.hu

www.kabelszov.hu

AOTAGNON

Távközlési Tagozat