Huawei Technologies Hungary Kft.

Huawei Technologies Hungary Kft.


1138 Budapest Népfürdő utca 22.

1138 Budapest Népfürdő utca 22.

+3615552300


www.huawei.com

Multi

Távközlési tagozat