Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program

Támogatás célja

A program célja, azon hazai nagy- és középvállalkozások beruházásainak támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a magyar gazdaság növekedéséhez és modernizációjához.

Projekt összköltsége

A legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió forintot.

Támogatás mértéke

A támogatási mérték sem támogatási kategóriánként, sem összességében nem haladhatja meg az 50%-ot.

Támogatás típusa

Visszatérítendő támogatás.

 Pályázók köre

A támogatás azon nagy- és középvállalkozások részére nyújtható, amelyeknek

  1. a koronavírus-járvány következtében pénzügyi vagy gazdasági nehézségei keletkeztek és
  2. a koronavírus-járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az értékesítés nettó árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett továbbá
  3. amelyek nem felelősek a gazdasági visszaesésért, gazdálkodásuk során a tőlük elvárható gondossággal jártak el
  4. és amelyek 2019. december 31-én nem minősültek az Atr. 6.§. (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

 Támogatható tevékenységek köre

A fejlesztendő tevékenységnek az alábbi (al)ágazatok valamelyikébe kell esnie:

  • feldolgozóipar- (TEÁOR 10-33)
  • építőipar (TEÁOR 41-43)
  • raktározás, tárolás (TEÁOR 52.1)
  • nagykereskedelem és kiskereskedelem (TEÁOR 46-47): ebben az esetben a fejlesztésnek élőmunka kiváltását eredményező, saját használatra történő raktárkapacitás bővítésére, automatizálására kell irányulnia.

 Területi korlátozás

A támogatást igénylő, vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.

Támogatási kérelmesk benyújtása

A gazdálkodó szervezetek a támogatási kérelmet – melynek formanyomtatványa a Pénzügyminisztérium honlapjáról tölthető le – kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a https://epapir.gov.hu/ címen elérhető, egységes személyre szabott ügyintézési felületen keresztül, cégkapus azonosítást és a feltöltött dokumentumok egyenként történő azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítését (AVDH) követően.