A felhő áttörte az IT határait a hazai vállalatoknál

2018.05.11

Elékészült a harmadik Microsoft-IVSZ  felhőkutatás

Jogi megfelelőség, tervezhető költségek, könnyű integrálhatóság a meglévő IT-rendszerekbe – ezt várják a magyar cégvezetők a vállalati felhőszolgáltatásoktól a Microsoft és az IVSZ harmadik felhőkutatásának tanúsága szerint. A felmérés áttörést mutat a digitális átállás folyamatában: a többség stratégiai célnak tekinti a digitalizációt, amelynek elérésében a felhőszolgáltatások egyre inkább kulcsszereplővé válnak.

Az IVSZ és a Microsoft folyamatosan nyomon követi a felhőszolgáltatásokkal kapcsolatos vállalati tapasztalatokat és várakozásokat, így az idén immár harmadik alkalommal készítette el reprezentatív, a hazai közép- és nagyvállalati szektort lefedő felhőkutatását. A felmérés olyan változásokat jelez, amelyeket joggal értékelhetünk áttörésként: nőtt a felhőt ismerő és a felhőszolgáltatásoknak a gyakorlatban is egyre tágabb teret szánó vállalatvezetők száma (a megkérdezettek 17%-a széleskörű, további 66%-a közepes szintű ismeretekkel rendelkezik). Szintén pozitív fejlemény, hogy a felhőszolgáltatások használata a szűkebben vett IT-től egyre távolabbi területeken is megjelent.

A felmérésben olyan hazai vállalkozások vettek részt, amelyek legalább 100 PC-vel rendelkeznek, illetve minimum 100 digitális munkaállomást üzemeltetnek. A kutatás készítői két alapvető cégvezető típus, a felhőhasználók és felhőt nem használó attitűdjének változását igyekeztek felmérni.

 

Ha nincs elég szerverkapacitás, még mindig inkább hardvert vesznek

Megdöbbentő eredmény, hogy a megkérdezettek közül minden harmadik cégnél fordult már elő, hogy szűkössé váltak a szerverkapacitások, ám eddig csupán a vállalati döntéshozók kevesebb mint a tizede oldotta meg a problémát a felhő segítségével – a négyötödük inkább a hagyományos, meglehetősen költséges módon, egyszeri szerverparkbővítő beruházással kezelte a helyzetet.

 

Az evangelizációból még mindig nem elég

 A felmérés rávilágít egy fontos, a felhőmegoldásokon túlmutató jelenségre: ahol a vállalat informatikai eszköztárában nincs jelen a felhő, ott nagy valószínűséggel outsourcingolt tevékenységek sincsenek, és jellemzően alacsonyabb a home office vagy más rugalmas munkavégzési módok aránya is – tehát a vállalat digitális kultúrája is alacsony szinten jár.

Mácz Ákos a felhőkutatást ismertető sajtótájékoztatón kiemelte: „Az IVSZ-nél azt látjuk, a digitalizáció kevésbé technológiai kérdés, mintsem inkább attitűd-kérdés. Ha egy vállalkozás megfelelő ismereteket szerez, s valóban be akarja építeni a digitalizációt üzleti tevékenységébe és azt versenyelőnnyé akarja alakítani, akkor cselekedni is fog ennek érdekében. Itt még akad tennivaló, s az IVSZ szerepe és felelőssége épp az evangelizációban, s a tudástranszferben rejlik.”

A kutatás azt mutatja, hogy a felhő kezd kitörni informatika tárgyköréből: a döntéshozók szerint nemcsak az IT (78 százalék), hanem az ügyfélkapcsolat-kezelés (63 százalék) és a marketing (55 százalék) területén is eredményesen használhatja ki a vállalat a felhőszolgáltatásokat. Ez ugyan apró lépésnek tűnik, az innovációs vonzatai azonban szinte beláthatatlanok, mivel olyan új megoldásokat tesz lehetővé, amelyeknek korábban éppen a kevésbé rugalmas IT-háttér szabott korlátokat. Ahol azonban még mindig érezhetők fenntartások a felhőszolgáltatásokkal kapcsolatban, ott ez az opció sokszor el sem jut a vállalatvezetői szintre, elakad az IT-részlegen, ahol nem feltétlenül a stratégiai, inkább a megszokásból eredő, rövid távú műszaki szemlélet befolyásolja a döntéseket.

 

A felhőszolgáltatások terjedésével a félelmek, aggályok gyakorlatiasabbá válnak

 A megbízhatóság igénye mellett fontosabb dilemmává vált a zökkenőmentes átállás, az integrálhatóság, a költségek tervezhetősége, illetve a kérdés, hogy mi történik a vállalati folyamatokkal hálózatkiesés esetén. Érdekes különbség, hogy míg a legfejlettebb piacokon a felhő nyújtotta megtakarítás az elsődleges motiváció, nálunk inkább a jogi megfelelésen (például a GDPR-előírások teljesítésén) és az adatbiztonságon van a hangsúly.

 

„Az igazságokat folyton ismételni kell, mert a tévedéseket is folyton ismétlik.”

Ezzel a Goethe idézettel reagált Mácz Ákos a felhőszolgáltatásokkal kapcsolatos aggályokra és félelmekre. Kiemelte, hogy az IVSZ folytatja edukációs munkáját, s tanácsadóként, ismeretátadó programjaival támogatja a vállalkozásokat a felhőszolgáltatások megismerésében és a félelmek, aggályok eloszlatásában.

A közép és nagyvállalati felhőkutatás részletes eredményeiről valamint  a felhőszolgáltatások GDPR megfelelőséghez kapcsolódásáról május 15-én webináriumot tartunk, melyre itt jelentkezhetsz.

 

A kutatást a Microsoft Magyarország megbízásából a BellResearch készítette a hazai, 100 PC feletti vállalkozások körében, kvantitatív és kvalitatív technikákkal, telefonos kérdőíves (CATI) és online kérdőíves (CAWI) megkérdezéssel. A minta nagysága: 90. Adatfelvétel: 2018. március 5-22.