Az IVSZ.hu az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (továbbiakban: IVSZ) szolgáltatása, melynek elsődleges célja az IVSZ tagcégeinek és azok munkatársainak való információszolgáltatás.

Az ivsz.hu tartalmának szolgáltatásként történő bármilyen továbbfelhasználása kizárólag a forrás megjelölésével, az IVSZ-re való hivatkozással történhet.

Az ivsz.hu adat- és hírtartalmának pontosságáért és valódiságáért az IVSZ az előállítás során minden tőle elvárhatót elkövet, a felhasznált hírforrásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel választja ki, azonban sem az adatok, sem a hírek tartalmának pontosságával és valódiságával kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

Az IVSZ személyes adatkérés esetén a vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával jár el, minden esetben pontosan megadja az adatkérés célját, és a kapott adatokat csakis azon célból használja fel Az IVSZ jogosult előzetes jelzés nélkül az azonosítóval és jelszóval biztosított hozzáféréssel elérhető szolgáltatások beszűkítésére vagy indokolás nélküli megszüntetésére.

A IVSZ a felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden tőle elvárhatót megtesz, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényre, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI., ill. 2005. évi LIII. törvényekre, a hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezésekre, a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról szóló 226./2003. (XII. 13.) kormányrendelet előírásaira.

A regisztrált felhasználók és az előfizetők adatait az IVSZ vagy közvetlen megbízottja – mint Adatkezelő - tárolhatja, és azokat statisztikai célokra összesítve szabadon felhasználhatja. A felhasználók adatait az IVSZ közvetlen üzletszerzésre csakis azok hozzájárulásuk esetén használja fel, és harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át. Az Adatkezelő a személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó kérésére köteles megsemmisíteni. IVSZ a felhasználó kérésére a kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást ad vagy az adatokat az arra jogosulttól származó kérés esetén módosítja.

Az ivsz.hu oldalakon külső honlapokra mutató kapcsolatok (linkek) is találhatók. Az IVSZ semminemű felelősséget nem vállal ezen kapcsolatok által elért honlapok tartalmáért, illetve ezen honlapok adatkezelési biztonságáért.

Az ivsz.hu szolgáltatásának meghibásodásából, kimaradásából eredő esetleges károkért az IVSZ nem felel.