Az EU-munkacsoport szerepe kiemelkedő az IVSZ munkáján belül, hiszen a meghatározó IKT fejlesztések jelentős része uniós forrásból valósul meg.

Fejlesztési és EU Források

Tevékenység összefoglalása

Mivel a meghatározó infokommunikációs fejlesztések jelentős része uniós forrásból valósul meg, a Fejlesztési és EU-forrás munkacsoport szerepe kiemelkedő az IVSZ munkáján belül. Az eseti, igényvezérelten működő munkacsoport ennek megfelelően a tagszervezeteket időről-időre tájékoztatja az IKT-releváns fejlesztéspolitikai elképzelésekről, pályázatokról, illetve a területet érintő egyéb hírekről, információkról. A munkacsoport-tagok által „fókusz-pályázatnak” minősített programok esetében pedig folyamatos a tájékoztatás a program aktuális státuszáról. A munkacsoport tevékenységében a tagvállalatokat reprezentálva mind a KKV, mind a nagyvállalati szektor jelentős aktivitást mutat, a belső tagi működésen túl pedig az államigazgatás résztvevői főképp előadói és konzultánsi szerepkörben vettek részt egyes eseményeken, közös párbeszédeken.

 

Működés leírása

A munkacsoport kiemelten foglalkozik a magyar gazdaság növekedését szolgáló programok pályázatainak, valamint az IKT-szektort érintő kutatás-fejlesztési irányoknak a megismertetésével, továbbá részt vesz társadalmi konzultációkban és pályázati tervezetek szakmai egyeztetésében is, melyhez a 2014-2020-as pályázati időszak kezdetén megnövekedett munkacsoport-aktivitást a tavalyi esztendő folyamán is sikeresen fenntartotta. A pályáztatói oldalon az IVSZ az elmúlt években eredményes „evangelizációs” tevékenységet folytatott, felhívva a figyelmet a beruházások nélkülözhetetlen IKT vonatkozású területeire, a 2014-2020-as időszakot tekintve a munkacsoport ezért szükségesnek tartja a főként munkahelyteremtésre és gazdaságfejlesztésre fókuszáló támogatásokkal kapcsolatban a pályázók számára megvilágítani a beruházásokhoz nélkülözhetetlen infokommunikációs fejlesztési lehetőségeket is. Bár a munkacsoport elsősorban tájékoztató szerepet tölt be, szűkebb körben lobbi és szakma-érdekvédelmi tevékenység is zajlik a releváns fejlesztési források vonatkozásában annak érdekében, hogy a pályázati elszámolható költségek között hangsúlyosan szerepeljen az IKT-tartalom is. Az elmúlt évek során több ízben került sor szűkebb és tágabb körű egyeztetésre, konzultációra a fejlesztéspolitikában érintett kulcsszereplőkkel – ilyen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium és nem utolsó sorban az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

 

A munkacsoport célja

A Fejlesztési és EU-forrás munkacsoport alapvető célja, hogy a tagvállalatokat információval lássa el az IKT-szektor számára releváns uniós támogatásokkal kapcsolatban, nemcsak a tagvállalatok által pályázható források vonatkozásában, hanem beszállítói minőségben is. További törekvés, hogy bizonyos fókuszban lévő EU-fejlesztési programok esetében egységes iparági érdekképviselet valósuljon meg a fejlesztéspolitikai döntéshozók irányába.

 

Legfrissebb eredmények

Tekintettel a 2014-2020-as EU-időszak éles indulására, a munkacsoport igen intenzív 2015-ös évet zárt. Az új uniós pályázati ciklus tíz Operatív Programja közül hét esetében vett részt a munkacsoport a társadalmi egyeztetés folyamatában, emellett a pályázati kiírások ütemezése kapcsán is javaslatokat fogalmazott meg, valamint részt vett a szektor számára releváns pályázati felhívás-tervezetek szakmai véleményezésében – például ERP, felhő, és szélessáv-fejlesztési pályázatok.

 

2016-os tervek

A 2016-os évben is hasonló intenzitással számol a munkacsoport, tekintettel arra, hogy a szektort érintő pályázati felhívások nagy része ebben az esztendőben fog megjelenni.

 

Magyari Donát, munkacsoport vezető

Fehér Sándor, munkacsoport vezető helyettes